Kolekcja: Memorabilia

Wspomnienia i dzienniki to szczególny rodzaj literatury. Nadwyraz często niedoceniany. Przez lata pomijany. Dziś, za sprawą często wielkich pisarzy, zyskuje należne mu miejsce w kanonach.